Επιτροπή Γυναικών

Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1975 από μια ολιγομελή, αλλά δραστήρια ομάδα γυναικών διαφορετικής ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου, επαγγέλματος και κοινωνικής τάξης.

Σκοποί της ήταν: αγώνας για εφαρμογή του συνθήματος του διεθνούς γυναικείου κινήματος «ίση αμοιβήγια ίδια δουλειά» και του συντάγματος του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των γυναικών. Πρακτική βοήθεια σε όλα τα γυναικεία μέλη της Κοινότητας.

Πολυάριθμες και ποικίλες είναι οι δραστηριότητες της Επιτροπής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Σημειώνουμε:

–       δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης

–       Εκθέσεις ελληνικού βιβλίου

–       διαλέξεις για προβλήματα που αφορούν στις γυναίκες αλλά και διάφορα κοινωνικά θέματα

–       επαφή και συνεργασία με άλλες αλλοδαπές οργανώσεις.Διοργάνωση από κοινού εκδηλώσεων

–       συμμετοχή στα σεμινάρια και τις συνδιασκέψεις της ΟΕΚ

–       εκδηλώσεις ιστορικού κυρίως περιεχομένου με ελεύθερες συζητήσεις

–       θεατρικές παραστάσεις

–       ξεναγήσεις στην πόλη

–       συνεργασία με σχολεία

–       παρουσίαση λογοτεχνικών έργων και συγγραφέων

–       διήμερες πολιτιστικές, ψυχαγωγικές εκδρομές

Λειτουργία της Επιτροπής

Η Επιτροπή Γυναικών της Ελληνικής Κοινότητας Κολωνίας συνεδριάζει κάθε δεύτερο Σάββατο του μήνα στις 18:00 στους χώρους της Κοινότητας (Liebigstr. 120, 50823 Köln, τηλ. 0221-132530). Σπάνια, όταν υπάρχουν άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις, η συνάντηση μετατίθεται γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενες καλό είναι να τηλεφωνούν προηγουμένως.

Κάθε γυναίκα μέλος της Κοινότητας έχει δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις και στις αποφάσεις της επιτροπής μας. Επίσης κάθε Ελληνίδα μη μέλος της Κοινότητας που ενδιαφέρεται για τη δράση μας μπορεί να λάβει μέρος, χωρίς όμως να έχει τα δικαιώματα του μέλους.

Η σύνθεση του τωρινού προεδρείου

Η σύνθεση του τωρινού προεδρείου που προέκυψε από τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2012 έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χρυσάνθη Κουτσουπάκη

γραμματέας: Φανή Ζήκα

αντιπρόεδρος:

Μαρία Τσακιρίδου

μέλη: Λίτσα Συμιτσή και Γιάννα Τσακιρίδου.

Σημειώνεται ότι στις εκλογές αυτές πήραν μέρος 56 γυναίκες μέλη της Κοινότητας.