Διοικητικό Συμβούλιο

 1.  Πρόεδρος: Κώστας Γιοβάνογλου

  Α΄ Αντιπρόεδρος: Σταμάτης Μπαμπαλίτης

  Β Αντιπρόεδρος: Natalia Tsitsou

  Γραμματέας: Φανή Ζήκα

  Ταμίας: Ευάγγελος Πλακοπίτας

  Μέλη: Aπόστολος Καλτέκης, Σωκράτης Κοκαρίδας, Παναγιώτης Πέτρογλου Δημήτριος Σιούστης