Επιτροπή Νεολαίας

Η επιτροπή Νεολαίας ιδρύθηκε και επανιδρύθηκε πολλές φορές: πρώτη φορά ιδρύθηκε το 1964 για να διαλυθεί το 1967. Επανιδρύθηκε το 1972, αλλά διαλύθηκε και μετατράπηκε σε χορευτική ομάδα.

Το 1978 ιδρύθηκε νέα επιτροπή με την επωνυμία «Κοινοτική Νεολαία Κολωνίας» και ήταν επταμελής.

Μέλη της ήταν όσοι νέοι και νέες έμεναν στην Κολωνία, σπούδαζαν, είχαν θέσεις μαθητείας ή εργάζονταν. Δικαίωμα ψήφου είχαν όλα τα ενεργά μέλη από το 15ο έτος της ηλικίας τους.

1978 – 1980 Ίδρυση μόνιμης χορευτικής ομάδας. Συμμετοχή στα σεμινάρια της ΟΕΚ για τη Νεολαία και εκδηλώσεις ενημερωτικού και πολιτικού περιεχομένου, όπως π.χ. εκδήλωση για θέσεις μαθητείας, για τα ναρκωτικά, για το Πολυτεχνείο κ.ά.

1981 – 1985 η Επιτροπή Νεολαίας της ΟΕΚ και η Κοινοτική Νεολαία Κολωνίας διοργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ Κοινοτικών Νεολαιών (Τρόισντορφ – 1981). Συμμετοχή 180 επιτροπών. Περιεχόμενο: ποδοσφαιρικοί αγώνες, αγώνας σκακιού, παρουσίαση χορευτικών ομάδων και συζητήσεις για: γερμανικά συνδικάτα και νεολαία, ελληνικά σχολεία, πολιτισμός και παράδοση, ελληνική και γερμανική πολιτική έναντι των μεταναστών, ενσωμάτωση και πολιτική συμμετοχή.

1985 – 1995 η επιτροπή υπολειτουργεί και τελικά διαλύεται, αλλά παραμένει σταθερή η χορευτική ομάδα.

Από το 2001 επανιδρύεται η επιτροπή και δημιουργείται νέα χορευτική ομάδα.