Ενημερωτική Γ.Σ. διοργανώνει η Ε.Κ. Κολωνίας

360Ενημερωτική Γενική Συνέλευση διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας την επόμενη Κυριακή 9 Δεκεμβρίου 2018 στις 12:00 στος χώρους της Κοινότητας, Liebigstraße 120b, 50823 Köln (Neuehrenfeld).

Τη σχετική ανακοίνωση υπογράφoυν ο πρόεδρος Κώστας Γιοβάνογλου και η γραμματέας Φανή Ζήκα.