Καινούργια στοιχεία για τη μετανάστευση στη Γερμανία

Ανοδική πορεία της οικονομικής μετανάστευσης διαπιστώνει πρόσφατη έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF) που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2015.

Η έκθεση αφορά μετανάστες πρός και από τη Γερμανία, τόσο από τρίτες χώρες, όσο και από την ΕΕ. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για την ετήσια αξιολόγηση των στοιχείων του Κεντρικού Μητρώου Αλλοδαπών (AZR), το οποίο ενημερώνεται καθημερινά για την κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών και την παραμονή ξένων στη γερμανική επικράτεια.

Ενδιαφέρον για τους Έλληνες είναι το φυλλάδιο για τους Ευρωπαϊους πολίτες: Μια συνοπτική, 15σέλιδη ενημέρωση για τη μεταναστευτική ροή από τις χώρες της ΕΕ προς τη Γερμανία.

Γενικό πόρισμα: από το 2010 μέχρι και τις 31.12.2014 αυξήθηκε η κινητικότητα πρώτον ανάμεσα στις νεοενταχθείσες χώρες στην ΕΕ και τη Γερμανία (01.05.2011= Βαλτικές χώρες, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία / 31.12.2013= Ρουμανία, Βουλγαρία), και δεύτερον ανάμεσα στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, οι οποίες μαστίζονται από την οικονομική κρίση, και τη Γερμανία (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία).Σε απόλυτους αριθμούς τα πρωτεία στην οικονομική μετανάστευση κατέχει η Ρουμανία. Συγκεκριμένα το 2010 ήρθαν στη Γερμανία 44.603 Ρουμάνοι προς αναζήτηση εργασίας, το 2014 έφθασαν τους 156.440.

2η έρχεται η Πολωνία με 61.537 οικονομικούς μετανάστες το 2010, και 143.760 το 2014.

Την 3η θέση καταλαμβάνει η Βουλγαρία με 24.491 το 2010, και 63.140 το 2014.

4η εμφανίζεται η Ουγγαρία με 19.072 το 2010, και 48.063 το 2014.

5η η Ιταλία με 15.855 το 2010, και 43.676 το 2014.

6η η Κροατία με 4.836 το 2010 και 37.060 το 2014

7η είναι η Ελλάδα με 8.281 το 2010, και 23.361 το 2014

8η καταχωρείται η Ισπανία με 7.292 το 2010, και 21.375 το 2014.

Τέλος την 11η θέση (μετά τη Σλοβακία και τη Γαλλία) κατέχει η Πορτογαλία με 4.373 το 2010, και 9.175 το 2014.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Από τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, η ροή από την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, παρουσιάζει το 2014 καθοδική τάση. Δηλαδή από την Ελλάδα ήρθαν το 2014 -6,3,0% λιγότεροι οικονομικοί μετανάστες, από την Ισπανία -0,8% λιγότεροι και από την Πορτογαλία -12,0%. Μοναδική εξαίρεση η Ιταλία, η οποία παρουσιάζει το 2014 αύξηση της τάξεως του 26,9% σε σχέση με το 2013.

Τέλος ο αριθμός των Ευρωπαίων πολιτών που ήταν κάτοικοι Γερμανίας στις 31.12.2014 διαμορθώθηκε ως εξής:

1η πληθυσμιακή ομάδα ανάμεσα στους Ευρωπαίους πολίτες είναι οι Πολωνοί με 674.152.

2η οι Ιταλοί με 574.530

3η οι Ρουμάνοι με 355.343 και

4η οι Έλληνες με 328.564.

Στην έκθεση καταγράφεται επίσης και η αντίστροφη πορεία. Η μετανάστευση από τη Γερμανία προς τις προαναφερθείσες χώρες της ΕΕ. Πρόκειται για επιστροφή π.χ. Πολωνών, Ελλήνων, Ρουμάνων στις πατρίδες τους.

Δυστυχώς τα στοιχεία δεν αναφέρουν (ούτε και στοχεύουν σε κάτι τέτοιο) ποιοί από αυτούς που επιστρέφουν ήταν πριν από το 1990 ή το 2000 στη Γερμανία. Πόσοι είναι π.χ. πρώην μετανάστες και επιστρέφουν ως συνταξιούχοι ή πόσοι πτυχιούχοι που τέλειωσαν τις σπουδές τους ή οικονομικοί μετανάστες που ήρθαν στη Γερμανία μετά το 2008. Δεν μπορούμε επομένως να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την ποιότητα ή για την πραγματική πορεία της μετανάστευσης προς και από τη Γερμανία.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2015/20150528-wanderungsmonitoring