Ιατρικός Σύλλογος Βερολίνου: Περισσότερη διαφάνεια στις φαρμακολογικές έρευνες

Πλήρη, έγκαιρη δημοσίευση και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις φαρμοκολογικές έρευνες, απαιτεί ο Ιατρικός Σύλλογος Βερολίνου (ΙΣΒ). Ο πρόεδρος του ΙΣΒ, Γκύντερ Γιόνιτς, υπογραμμίζει πως η «επιλεκτική δημοσίευση πορισμάτων και ερευνών οδηγεί συχνά σε λανθασμένες αξιολογήσεις φαρμάκων». Διότι μόνον με την πλήρη δημοσίευση όλων των φαρμακολογικών πορισμάτων και των μελετών διασφαλίζεται η ορθή, ανεξάρτητη και ουδέτερη αξιολόγηση του φαρμακευτικού σκευάσματος, όσον αφορά την επίδραση και τις επιπλοκές του.

Ο ΙΣΒ εκτιμά ως επιτυχία την πρόσφατη απόφαση-καμπάνια 85 επιμελητών σε ιδιωτικές εταιρείες συνταξιοδότησης και διαχείρισης επενδύσεων (Rentenfonds) να απαιτήσουν τη δημοσίευση όλων των μελετών που διενεργούν όσες φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν σε αυτές.

Ασφαλώς το κίνητρο των παραπάνω επενδυτικών εταιρειών δεν είναι οι ανθρωπιστικές τους προθέσεις, αλλά η προστασία των ζωτικών τους συμφερόντων, τα οποία βλάπτονται κάθε φορά από την αναποτελεσματικότητα ή την κακή επίδραση σκευασμάτων που παράγουν φαρμακευτικές βιομηχανίες και του δικού τους πακέτου επενδύσεων.

Αν τον 19 αι. το σύνθημα «καθαρό νερό» ήταν το θεμέλιο για τη διασφάλιση της υγείας, σήμερα, τον 21 αι., το νέο σύνθημα πρέπει να είναι «καθαρή γνώση»: δηλαδή όλες οι μελέτες και τα πορίσματά τους στο τραπέζι! Γιατροί, νοσοκομειακοί και ασφαλιστικοί ελεγκτές και επιστήμονες πρέπει να γνωρίζουν όλη την αλήθεια για να προχωρήσουν στη σωστή εκτίμηση. Hil/aerzteblatt.de

Πηγή: www.aerzteblatt.de / Περιληπτική απόδοση στα ελληνικά: Β.Π.