Ειδικό τεστ γερμανομάθειας για τους ξένους γιατρούς ζητούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι

Οι συνήθεις εξετάσεις γερμανομάθειας δεν επαρκούν για την άσκηση του επαγγέλματος από τους ξένους γιατρούς. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν και στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου κυβέρνηση και αρμόδιοι φορείς.

Έτσι το καθ’ ύλην υπουργείο, η υπηρεσία Υγειονομικής και Κοινωνικής πρόνοιας και τα Επιμελητήρια Ιατρικών Επαγγελμάτων του κρατιδίου επεξεργάστηκαν ένα νέο τεστ γερμανομάθειας. Βασική προϋπόθεση: Οι εξετάσεις να τελούν υπό την εποπτεία των επιμελητηρίων και να διενεργούνται από τον τοπικό Ιατρικό Σύλλογο του κάθε κρατιδίου.

Η ρύθμιση προβλέπει την παρακάτω διαδικασία: στο πρώτο μέρος ο εξεταζόμενος γιατρός συζητά με έναν υποτιθέμενο ασθενή και στο δεύτερο συντάσσει τη συνοδευτική επιστολή, στην οποία καταγράφει τη γνωμάτευση και την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή. Η διάρκεια του ειδικού αυτού τεστ γερμανομάθειας είναι συνολικά 40 λεπτά.

Από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι σήμερα δηλώθηκαν για την παραπάνω εξέταση στο Μάιντς, στην πρωτεύουσα του κρατιδίου Ρηνανία-Παλατινάτο, 142 ξένοι γιατροί. Το 60% των γιατρών τις πέρασαν. Γύρω στο 40% απέτυχε όμως στο πρώτο μέρος της εξέτασης, είτε διότι αδυνατούσε να κατανοήσει πλήρως τους ασθενείς, είτε διότι ακύρωσε την τελευταία στιγμή τη συμμετοχή του στην εξέταση.

Στη νέα αυτή εξέταση γλωσσομάθειας απέτυχαν και γιατροί κάτοχοι του διπλώματος B2 ή C1. Γεγονός που παγιώνει πια την άποψη πως η πλειοψηφία των ξένων γιατρών δεν μπορεί να επικοινωνήσει πλήρως με τον ασθενή, όπως επιβάλλεται.

Γι’ αυτό μετά την Παγγερμανική Ομοσπονδία Ιατρικών Συλλόγων (Μάρτιος 2013) και οι τοπικοί Ιατρικοί Σύλλογοι του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου απαιτούν πρώτον, τα μαθήματα εκμάθησης της γερμανικής να στοχεύουν κυρίως στην ορολογία και στο γνωστικό αντικείμενο των αλλοδαπών γιατρών. Και δεύτερον, ζητούν να υπάρχουν ενιαία κριτήρια εξεταστικής διαδικασίας και χορήγησης άδειας εξάσκησης επαγγέλματος σε όλη τη Γερμανία.

Επίσης το συνδικάτο των γιατρών Marburger Bund ασκεί δριμεία κριτική προς την ομοσπονδιακή κυβέρνηση γιατί δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία στο ζήτημα της γλωσσικής επάρκειας. Το συνδικάτο τονίζει ότι οι αλλοδαποί γιατροί είναι μεν ευπρόσδεκτοι, έχουν εξαιρετικό επιστημονικό επίπεδο, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην μιλούν γερμανικά.

Να θυμίσουμε ότι ο αριθμός των ξένων γιατρών από 15.000 το 2000 άγγιξε τις 32.548 το 2012. Εξ αυτών οι περισσότεροι (8.604) ζουν και εργάζονται στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Ακολουθεί η Βαυαρία με 5.563 και η Βάδη-Βυρτεμβέργη με 3.420 ξένους γιατρούς. Το 56% προέρχεται από χώρες της ΕΕ, το 18% από την Ασία, το 17% από την υπόλοιπη Ευρώπη και το 5% από την Αφρική.

Από τις 32.548 οι 28.310 εργάζονται ήδη ως γιατροί. Χώρες προέλευσης της πλειοψηφίας των ξένων γιατρών είναι η Ρουμανία, η Ρωσία και η Ελλάδα. Στο κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου από 800 (2000) έφθασαν τους 1.400 (2012).

Πηγή: www.aerzteblatt.de  22.05.2013