Δεξίωση στο Δημαρχείο της Κολωνίας για τα διαπολιτισμικά κέντρα της Κολωνίας

Στις 12 Ιανουαρίου 2023 η δήμαρχος της Κολωνίας Henriette Reker δεξιώθηκε τα διαπολιτισμικά κέντρα της Κολωνίας στο ιστορικό δημαρχείο της πόλης. Με τον τρόπο αυτό η δήμαρχος ετίμησε τα επιτεύγματα και την ενασχόληση των κέντρων με τα κοινά.

Την Κοινότητά μας,την Ελληνική Κοινότητα της Κολωνίας, εκπροσώπησε η κ. Φωτιάδου και ο κ. Πλακοπίτας. Το Γερμανοελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Πορτς η κ. Λουτσοπούλου και ο κ. Λουτσόπουλος.

Περισσότερα εδώ