Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Πρόεδρος

  Κώστας Γιοβάνογλου

 2. Α Αντιπρόεδρος
 3. Σταμάτης Μπαμπαλίτης
 4. Β Αντιπρόεδρος
  Μαρία Τσακιρίδου
 5. Γραμματέας

  Φανή Ζήκα

 6. Ταμίας

  Ευάγγελος Πλακοπίτας

 7. Μέλη

  Πανσγιώτης Πέτρογλου

  Σωκράτης Κοκαρίδας

  Γεώργιος Τριφωνίδης