Τμήματα μητρικής γλώσσας στην Κολωνία Herkunftssprachlicher Unterricht „Griechisch“ 2023/2024

Τμήματα μητρικής γλώσσας στην Κολωνία. Πρόγραμμα σχολικού έτους 2023/2024
Herkunftssprachlicher Unterricht „Griechisch“. Stundenpläne für das Schuljahr 2023/2024