Επικοινωνία 
Ελληνική Κοινότητα Κολωνίας

Adresse

Liebigstr. 120 b

50823 Κολωνία

Γερμανία

Επικοινωνία

Τηλ: +49 221 132530

Φαξ: +49 221 2793118

Ώρες λειτουργίας

Κάθε  μέρα από 09:00 μέχρι 13:00 και 17:00 μέχρι 21:00

Σαββατοκύριακα από 17:00 μέχρι 21:00

https://www.facebook.com/groups/214045551965848/?epa=SEARCH_BOX